Big Clock

Text-Reader ScreenSaver สกรีนเซฟเวอร์รูปนาฬิกายักษ์ ปรับขนาดของนาฬิกา และความสว่างของพื้นหลังได้ เอาไว้ใช้เวลานำเสนองาน จะได้รู้ว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้ว โดยไม่ต้องดูนาฬิกาที่ข้อมือ

Facebook Comments