Workflow

workflow ที่ผมจะเขียนถึงเป็น workflow ในโรงพยาบาลที่เริ่มจากแพทย์สั่งจ่ายยา จนคนไข้ได้รับยา ซึ่งช่วงนี้ผมได้ทำงานสองที่ ทำให้ได้เจอ workflow สองแบบ ที่ทำให้คนไข้รอยาช้าเร็วแตกต่างกัน

เริ่มจากของโรงพยาบาลรัฐ

แพทย์สั่งยา -> คนไข้เดินถือใบรับบริการมาที่ห้องยา -> ห้องยาพิมพ์ฉลากยา -> จัดยา -> เช็คยา -> เก็บเงิน (ในกรณีที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ 30 บาท) -> จ่ายยา
เวลาโดยเฉลี่ยของระบบนี้ประมาณ 20 นาที เวลารอยาประมาณ 15 นาที

ส่วนของโรงพยาบาลเอกชน
แพทย์สั่งยา -> ห้องยาพิมพ์ฉลากยา พร้อมกับส่งข้อมูลไปให้การเงินเก็บเงิน -> จัดยา -> เช็คยา -> จ่ายยา
เวลาโดยเฉลี่ยของระบบนี้ประมาณ 10 นาที ส่วนเวลาคนไข้รอยาเป็น 0 นาที เพราะคนไข้จ่ายเงินเสร็จแล้วสามารถรับยาได้เลย

จะเห็นว่าระบบของเอกชนจะไวกว่าของรัฐ แต่ก็ใช่ว่าเอาระบบนี้มาใช้กับรัฐแล้วจะทำให้เร็วขึ้นได้ เพราะจำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนมันแตกต่างกัน แล้วระบบนี้ยังเพิ่มโหลดให้กับห้องยาด้วย ถ้าเวลาคนไข้มาพร้อมกันทีละเยอะๆ นี่ก็แย่เหมือนกัน

อยากรู้ประสบการณ์การรอยาของคนอื่นว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจัง

Facebook Comments