Part time work

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เขียนบล็อก เพราะมัวแต่ทำงานล่วงเวลา ซึ่งตอนนี้ก็ทำหลังเวลาเลิกงานในวันธรรมดา และเต็มเวลาในวันหยุด ลองคิดๆ ดูสัปดาห์หนึ่งทำงานเพิ่มมาอีกวันละ 5 ชั่วโมงในวันธรรมดา 10 ชั่วโมงในวันหยุด รวมแล้วเป็น 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

อ่านเรื่อง
OT (งานล่วงเวลา) สัปดาห์ละเท่าไรดี ของ นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์ ก็รู้สึกดีที่ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาของผม ยังอยู่ในช่วงที่ไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เพราะว่างานของผมเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วย ถ้าประสิทธิภาพในการทำงานลดลง อาจส่งผลต่อชีวิตของผู้ป่วยได้เลย

ช่วงเดือน สองเดือนนี้ อาจจะยังรักษาระดับชั่วโมงไม่ให้มากไปกว่านี้ได้ แต่พอพ้นสองเดือนนี้ไปอาจจะต้องรับเวรดึก 17.00 – 7.00 น. (สิบสี่ชั่วโมงรวด) ซึ่งนอกจากจะทำให้ชั่วโมงการทำงานสูงเกินไปแล้ว ยังทำให้ร่างกายต้องปรับตัว เพื่อรับกับการทำงานต่อเนื่องยาวนานแบบนี้ด้วย ซึ่งแน่นอนนาฬิกาชีวภาพในร่างกาย แปรปรวนแน่

เรื่องนี้เป็นที่พูดคุยกันมายาวนานแล้ว ในวงการสาธารณสุขว่า บุคลากรสายงานนี้ทำงานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี แต่ทำไมกลับไม่เคย สนใจที่จะดูแลสุขภาพตัวเอง เหมือนกับที่ผมทำกับตัวเองอยู่ตอนนี้ (ปกติจะวิ่งออกกำลังกายตอนเย็น แต่ชีวิตตอนนี้หาเวลาว่างตอนเย็นไม่เจอ เลิกงานก็สี่ทุ่มแล้ว)

แล้วพวกคุณละ ทุกวันนี้ได้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วหรือยัง 

Facebook Comments