My work week 4

สัปดาห์นี้ชีวิตแทบสิ้น ชีวาวายจากการทำงานดึกติดต่อกัน

จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นพุธ) เช้า – บ่าย เช็คยา ตกเย็นขับรถไปอีกเกือบ 30 กิโลเมตร เก็บชั่วโมงพาร์ทไทม์จนสี่ทุ่ม
พุธ เช้า – บ่าย เช็คยา เย็นเฝ้าร้านยาต่อจนสามทุ่ม
เสาร์ เก็บชั่วโมงพาร์ทไทม์ตั้งแต่ เจ็ดโมงเช้าถึงเที่ยง บ่ายว่าจะไปดูหนัง แต่เซ็งหาที่จอดรถไม่ได้ เลยย้ายห้างไปหาอะไรกินแทน แล้วเลื่อนโปรแกรมการดูหนังเป็นพรุ่งนี้แทน ตอนเย็นว่าจะไปเฝ้าร้านยาตามปกติ แต่อยู่ดีๆ ร่างกายเกิดช็อต เพลียกระทันหัน ยกเลิกงานร้านยา กลับหอมานอนสลบจนมืด
อาทิตย์ ไปงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ของชมรมเภสัชชลบุรี

สัปดาห์หน้าชีวิตก็กลับเป็นปกติ ไม่ต้องทำงานจนสี่ทุ่มทุกวันแล้ว แต่เปลี่ยนเป็นทำงานสัปดาห์ละ 7 วันแทน ทำให้ค่าพาร์ทไทม์เดือนหน้า (ก่อนหักภาษี) มากกว่าเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ได้อยู่แล้วซะงั้น

Facebook Comments