Limited stability of lopinavir/r (Kaletra)

สมหญิงไม่มีตู้เย็น เรื่องราวของ “สมหญิง” ผู้ที่มีรายได้เพียง 1,700 บาทต่อเดือน แต่กลับต้องมาเสียเงินอีก 360 บาทเพื่อซื้อน้ำแข็งมาแช่ยาคาเลทตรา ยาต้านไวรัสสูตรสำรอง ที่กำลังโด่งดังอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากการถูกทำ CL

ได้ดูวิดีโอเรื่องนี้แล้ว ก็เลยเกิดคำถามว่าจำเป็นหรือที่ต้องเก็บยาคาเลทตรา ไว้ในตู้เย็นตลอด เพราะจากการทดสอบความคงตัวของบริษัทยาเอง ก็บอกไว้ว่ายาจะยังคงประสิทธิภาพไว้ได้ประมาณ 2 เดือนถ้าเก็บไว้ในที่อุณหภูมิน้อยกว่า 25 องศาเซลเซียส

จริงอยู่ที่อุณหภูิมิในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพสูงกว่า 25 องศาเซลเซียสอยู่แล้ว แต่จากการศึกษาของ Capparelli E et al ที่ศึกษาความคงตัวของยาโดยการเก็บไว้ในขวดพลาสติก ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 35 และ 45 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสูง ซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับสภาพอากาศของกรุงเทพ ผลการศึกษาพบว่าหลังจากผ่านไป 4 สัปดาห์ประสิทธิภาพของยามีมากกว่าร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับยาที่เก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และเหลือน้อยกว่าร้อยละ 85 เมื่อผ่านไป 8 สัปดาห์

อีกการศึกษาหนึ่งของ Lockman S et al ก็พบว่าที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ยาจะยังคงมีความคงตัวได้ถึง 11 สัปดาห์

เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นเลย ที่จะต้องเก็บยาตัวนี้ไว้ในตู้เย็นตลอด เพราะยาตัวนี้สามารถเอาไว้ที่อุณหภูมิปกติ ของประเทศไทยได้สบายๆ ถึง 1 เดือน ซึ่งจากการสอบถามพี่เภสัช ที่เคยจ่ายยาตัวนี้ ก็บอกว่า ปกติจะจ่ายยาเป็นช่วงสั้นๆ แค่ 1 เดือน สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการเก็บยา

ซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้คุณสมศรีต้องเสียค่าน้ำแข็งไปเพื่อเก็บยานี้ อาจจเกิดจากเภสัชที่จ่ายยาให้กับคุณสมศรี อาจจะสื่อสารกับคุณสมศรีได้ไม่ชัดเจน โดยอาจจะจ่ายยาที่แพ็คไปกับน้ำแข็ง (ยาที่ต้องเก็บในตู้เย็น จะแพ็คไปกับน้ำแข็งให้เสมอ) พร้อมกับบอกให้เก็บยาในตู้เย็นเพราะยาจะเสีย โดยคิดไม่ถึงว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่สามารถมีตู้เย็นได้

จากคำว่าเสียนี้ อาจจะทำให้คุณสมศรีเข้าใจผิดว่าเสียนี่ คือใช้ไม่ได้ ยาจะหมดประสิทธิภาพไปเลย เลยกลัวมาก ซึ่งอันที่จริงแล้ว ยาเพียงแค่มีประสิทธิภาพลดลงไปเล็กน้อย ตามผลการศึกษาด้านบนแค่นั้นเอง

เพราะฉะนั้นทางออกของปัญหานี้ ไม่ใช่ยาอลูเวียร์ เพียงอย่างเดียว เพราะการจ่ายยาครั้งละ 1 เดือน พร้อมกับอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงวิธีการเก็บรักษา ก็ช่วยแก้ปัญหานี้ได้แล้ว…

Facebook Comments