rotate

หลังจากทำงานได้ 1 เดือน เป็นตัวจริงของห้องยาผู้ป่วยนอกได้ไม่เท่าไหร่ ก็ถูกย้ายไปทำงานที่ห้องยาผู้ป่วยในซะแล้ว โดยคราวนี้ก็เหมือนตอนเริ่มงานใหม่ คือไปเป็นตัวลอยก่อน คอยเสริมพี่ๆ ตัวจริงในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และคงจะได้เป็นตัวจริง เร็วๆนี้พร้อมกับเปิดงานบนหอผู้ป่วย ซึ่งยังไม่ได้วางแผนเป็นรูปเป็นร่างซะเท่าไหร่

รู้แต่ว่าจะใช้วิธีของอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านงานคุณภาพแนะนำไว้ คือทำเป็นแบบสอบถามง่ายๆ ให้ทุกคนที่ทำงานบนหอผู้ป่วย บอกว่าต้องการให้เภสัชกรมาช่วยเหลืออะไรบ้าง คนละสองสามข้อ แล้วค่อยสรุปข้อมูลมาวางแผนอีกที

แต่ก่อนหน้านั้น คงต้องทำความรู้จักกับคนทำงานบนหอผู้ป่วยทั้งหมดซะก่อน ซึ่งคราวนี้คงจะหัวบวมแน่เลย เพราะแค่ห้องยาของสองโรงพยาบาลที่ทำอยู่ ก็มีบุคลากรกว่าสี่สิบคนให้จำแล้ว นี่ต้องมาจำชื่อพยาบาลอีกครึ่งร้อยอีก แย่แน่ ใครมีเทคนิคในการจำหน้าคน หรืออะไรพวกนี้ช่วยแนะนำทีนะครับ

ทิ้งท้ายด้วยหน้าที่ของเภสัชกรในโรงพยาบาลที่ทำงานประจำหรือ BL ครับ
หัวหน้า -> งานบริหาร, งานคลัง, งานจัดซื้อ
รองหัวหน้า -> งานคุ้มครองผู้บริโภค
เภสัชกรห้องยาผู้ป่วยนอก -> เช็คยา, จ่ายยา, แนะนำการใช้ยา (drug counseling)
เภสัชกรศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) -> เช็คยา, จ่ายยา, แนะนำการใช้ยา
เภสัชกรห้องยาผู้ป่วยใน -> ทำ drug profile, เช็คยา, จ่ายยา, แนะนำการใช้ยาผู้ป่วยกลับบ้าน (discharge counseling), ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล และเขียนรายงานส่ง อ.ย. … (บรรยายไม่หมด เพราะแผนกนี้มันจะมีงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ )

Facebook Comments