Papillomavirus vaccines: Cervarix

วัคซีนอีกตัวที่นำมาใช้ในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกมีชื่อว่า Cervarix

ข้อบ่งใช้ เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกอาการผิดปกติ ที่เกิดก่อนการเป็นโรคมะเร็งที่อวัยวะเพศ และปุ่มหูดที่เกิดกับอวัยวะเพศ เนื่องจากการติดเชื้อ human papillomavirus (HPV) type 16 และ 18

จากการศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ใน The Lancet เป็นการศึกษานี้เป็นการศึกษาการใช้วัคซีนในระยะที่ 3 (ระยะสุดท้ายก่อนออกสู่ท้องตลาด) ทำการศึกษาแบบเก็บข้อมูลไปข้างหน้า ปิดบังการได้รับวัคซีน สุ่มเพื่อแบ่งผู้ป่วยออกเป็นสองกลุ่มคือได้รับวัคซีน HPV และได้รับวัคซีน hepatitis A

ผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งสองเป็นผู้หญิงอายุระหว่าง 15 – 25 ปีจำนวน 18,644 คน

จากการติดตามเป็นระยะเวลา 15 เดือน พบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บริเวณปากมดลูกในกลุ่มที่ได้รับวัคซีน HPV 2 คนเทียบกับกลุ่มที่ได้รับวัคซีน hepatitis A 60 คน


จากการศึกษานี้ และการศึกษาก่อนหน้าได้ยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีนในผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 10 -25 ปีี ทำให้ไม่ต่างกับ Gardasil

แต่ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ออสเตรเลียได้อนุญาตให้ใช้ Cervarix ในผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 10 -45 ปีแล้ว ซึ่งไม่แน่ใจว่าใช้ผลการศึกษาไหนในการรับรองครั้งนี้ ทำให้ Cervarix เป็นวัคซีน HPV ตัวแรกที่มีการรับรองประสิทธิภาพการใช้ในผู้หญิงอายุมากกว่า 26 ปี ซึ่งจุดนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ gsk ไม่รีบร้อนเอา Cervarix ออกสู่ท้องตลาดเพื่อแข่งขันกับ Gardasil ของ MSD ซึ่งออกมาได้ระยะหนึ่งแล้ว

เพราะฉะนั้นสาวๆ ที่อายุเกิน 26 ปีแล้วก็ไม่ต้องร้อนใจไป เพราะคุณยังมีวัคซีนให้เลือกใช้อีกตัวหนึ่ง หลังจากพลาด Gardasil ไปแล้ว

ศึกษาข้อมูลเรื่อง Cervarix เพิ่มเติมได้ที่
Cervarix – Wikipedia

Facebook Comments