ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562 – 2564)

เปิดให้ลงคะแนนวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561 นับคะแนนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

บรรยากาศตอนนับคะแนน ที่มา – สภาเภสัชกรรม

Facebook Comments