Google Reader Theme

mactheme
หลังจากที่ Google Reader เพิ่มช่องค้นหา ทำให้ Google Reader Theme เกิดอาการเพี้ยนไป

ในที่สุด hicksdesign ก็ได้แก้ไข และออก Google Reader Theme 1.2 ออกมาให้ใช้กัน โดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ ย้ายช่องค้นหาไปอยู่ทางด้านซ้าย ซึ่งผมว่าดูดีกว่าธีมพื้นฐานนะ ส่วนปุ่มลูกศรที่ใช้ซ่อน sidebar ก็ถูกเอาออก เพราะธีมตัวนี้จัดช่องเนื้อหา ให้อ่านได้สบายๆ อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องซ่อน sidebar แต่อย่างใด

สรุปแล้วธีมนี้ยังคงความเป็น Mac และน่าใช้ไม่เสื่อมคลายครับ

Facebook Comments