ผลของยาที่ใช้รักษาโรคทั่วไปต่อการตรวจหายาบ้าในปัสสาวะด้วยวิธีเทียบสี

ปัจจุบันมีวิธีตรวจที่ดีกว่านี้ และถูกรบกวนผลด้วยยาอื่นน้อยกว่านี้แล้ว แต่เก็บไว้อ้างอิงเวลามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก

Facebook Comments