htmlPlayground

htmlPlayground เป็นเว็บสำหรับอ้างอิงคำสั่งของ XHTML และ CSS โดยแสดงคำอธิบาย, ตัวอย่าง พร้อมโค้ดให้ดู และที่เหนือมากคือ สามารถแก้ไขโค้ดในหน้าเว็บ แล้วแสดงตัวอย่างได้เลย ซึ่งเหมาะมาก สำหรับคนที่พื้นฐานพวกนี้ไม่ดี อย่างผม จะได้เอาไว้เปิดดู เวลาเขียนเว็บได้

htmlPlayground via Ajaxian

Technorati Tags: , ,

Facebook Comments