ring finger

สวมแหวนแต่งงานนิ้วนาง ไม่ใช่แค่เพราะเราเรียกมันว่า ring finger แน่ๆ มันต้องมี ความหมาย มากกว่านั้น ลอง แบมือ 2 ข้าง เข้าหากัน แล้ว งอนิ้วกลางลง เอา หลังนิ้วกลาง ทั้ง 2 ข้างมาชนกัน ทีนี้นิ้วที่เหลือ ก็คือ โป้ง ชี้ นาง ก้อย ให้เอาปลายนิ้วมาชนกันลองปล่อยนิ้วที่เอาปลายชนกัน ให้ออกจากกัน ทีละนิ้ว โดยที่นิ้วกลางยังคงงอแตะกันอยู่ จะพบว่า นิ้วชี้ ก็ปล่อยจากกันได้ นิ้วโป้งก็ปล่อยจากกันได้ นิ้วก้อยก็ปล่อยจากกันได้ อย่างสบายๆ แต่นิ้ว นาง กลับ ปล่อย ออกจากกันไม่ได้นั่นเป็นเพราะ

  • นิ้วกลาง แทน ตัวเราเอง
  • นิ้วโป้ง แทน พ่อแม่ ซึ่งวันหนึ่งท่านก็ต้องจากเราไป
  • นิ้วชี้ แทน พี่น้อง ซึ่งเขาก็ต้องไปมีชีวิตของเขาเอง
  • นิ้วก้อย แทน ลูก พอโตขึ้น ลูกก็ต้องไปมีชีวิตของตัวเอง มีสังคม,ครอบครัวของตัวเอง
  • นิ้วนาง แทน “คู่ชีวิต” ทีนี้ก็เหลือแค่ “คู่ชีวิต” แล้วล่ะที่จะอยู่กับเราไปจนแก่ til death do us part

ถึงแม้เรื่องนี้จะอธิบายได้ด้วยหลักกายวิภาคของมนุษย์ แต่ลองคิดแบบนี้ก็ซึ้งดี มีเหตุผลไปอีกแบบครับ

เห็นมาจาก tiida-club

Facebook Comments