สาธิตวิธีล้างจมูกสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่

สาธิตวิธีล้างจมูกสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่
ผู้ดำเนินการสาธิต – ภก.รัฐพงศ์ ลี้สมบูรณ์
บรรยายโดย – ภก.ธัญพิสิษฐ์ อุ่นศิริทัพสกุล

Facebook Comments