วิธีการใช้น้ำยาบ้วนปาก 0.12% chlorhexidine

คำถาม

  1. การใช้ 0.12% chlorhexidine mouthwashes ที่ถูกต้องควรใช้วันละกี่ครั้ง
  2. ต้องกลั้วนานแค่ไหน
  3. หลังใช้ต้องกลั้วด้วยน้ำเปล่าหรือไม่
  4. ถ้าเผลอกลืนลงไปจะเป็นอันตรายหรือไม่

คำตอบ

จากฐานข้อมูล Micromedex(1) สำหรับข้อบ่งใช้ gingivitis แนะนำให้ใช้ 0.12% chlorhexidine mouthwashes ในกลั้ววันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น กลั้วนาน 30 วินาที หลังกลั้วปากเสร็จไม่ต้องกลั้วด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำยาป้วนปากอื่นหรือแปรงฟัน โดยข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับ Wedmd(2) แต่เพิ่มเติมคือให้รออย่างน้อย 30 นาทีหลังจากกลั้วปากเสร็จ จึงสามารถทำอย่างอื่นได้เช่น กลั้วด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำยาบ้วนปาก แปรงฟัน หรือรับประทานอาหาร

โดยปกติน้ำยากลั้วปาก 0.12% chlorhexidine mouthwashes เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยแต่หากเผลอกลืนลงไปอาจจะเกิดอาการข้างเคียงได้แก่ อาเจียน ปวดท้อง และอาจมีอาการเหมือนคนเมาเหล้า(3)

เอกสารอ้างอิง :

  1. Micromedex[Internet]. UK: chlorhexidine ; c1994-2016 [updated 2009 Jun 9; cited 2016 Sep 24]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com/
  2. WedMD [Internet]. UK: chlorhexidine ; c1994-2016 [updated 2009 Jun 9; cited 2016 Sep 24]. Available from: https://www.webmd.com/drugs/2/drug-5356/chlorhexidine-gluconate-mouth-and-throat/details#overdose
  3. Drug [Internet]. UK: chlorhexidine ; c1994-2016 [updated 2009 Jun 9; cited 2016 Sep 24]. Available from: https://www.drugs.com/mtm/chlorhexidine-gluconate-oral-rinse.html

หัวข้อสืบค้น (keywords): chlorhexidine mouthwashes

Facebook Comments