Procastination habit

สาเหตุของนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง ซึ่งจดไว้นานแล้ว เลยจำไม่ได้ว่าไปอ่านจากที่ไหนมา ถ้าหาเจอเดี๋ยวจะใส่ ref ไว้

 • Perfectionism ซึ่งมักจะเกิดจากการมี fixed mindset ไม่กล้าลงมือทำเพราะกลัวไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างที่ตัวเองตั้งมาตรฐานไว้ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้จริงที่จะหวังให้ทำอะไร ก็ออกมาดีเสมอ
 • Fear the unknown การไม่รับรู้ ไม่ได้ทำให้ปัญหาคลี่คลาย ดังนั้นเวลาที่เกิดปัญหานี้ควรตั้งคำถามกับตัวเองว่า
  • กลัวอะไร
  • สิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นเมื่อทำลงไปคืออะไร
  • แล้วถ้าไม่สนใจมันเลย จะเกิดอะไรขึ้น
  • แล้วเราจะทำเป็นไม่สนใจไปเพื่ออะไร
  • เรารับมือกับผลลัพธ์ไหวมั้ย
  • กำลังกลัวมันอยู่มั้ย
  • มีประโยชน์อะไรที่จะละเลยมัน
  • เรากลัวกระบวนการหรือผลลัพธ์กันแน่
  • เรากำลังพยายามปกป้องตัวเองจากผลลัพธ์บางอย่างหรือเปล่า
 • Promise to do it later เราไม่รู้ว่าตัวเราในอนาคตอยากจะทำงานนั้นอยู่มั้ย พร้อมที่จะทำหรือเปล่า
  • Hot – Cold empathy GAP
  • Time inconsistency เราจะรู้สึกว่าเวลามีค่าเมื่อใกล้ deadline เราคาดการณ์อนาคตดีเกินจริง และให้ค่ากับปัจจุบันน้อยเกินไป
 • Focus on easy task การเลือกทำแต่งานง่ายๆ ตลอด ทำให้งานไม่อาจทำเสร็จได้ เพราะทุกงานย่อมมีทั้งส่วนที่ยาก และง่ายอยู่ด้วยกัน
 • Experience a Lack of Motivation การขาดแรงบันดาลใจ มักทำให้งานไม่คืบหน้า ต้องมีการเชื่อมโยงงานที่ทำกับเป้าหมาย หรือผลลัพธ์
 • Don’t know how to get started ควรแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆ ที่ทำเสร็จได้ใน 2 นาที
 • Often get distracted ปิดสิ่งรบกวน หรือไปทำงานในที่ห่างไกลจากสิ่งรบกวน
 • Don’t have enough time จัดลำดับความสำคัญของงาน และทำทั้ง daily review และ weekly review เพื่อประเมินการใช้เวลา และจัดสรรเวลาให้พอกับงาน

และอีกส่วนที่สำคัญมากๆ คือพยายามไม่รับงานที่ไม่จำเป็นมาทำมากเกินไป ซึ่งแก้ได้โดย

 • ตอบปฏิเสธให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อมีใครมอบหมายงานที่ไม่จำเป็นกับตัวเรามาให้
 • ถ้าปฏิเสธทั้งหมดไม่ได้ ก็ให้เลือกเฉพาะงานที่พอจะเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของเรามาทำ (เพราะอย่างน้อยๆ เราจะได้พัฒนาทักษะที่นำมาใช้กับเป้าหมายหลักได้)
 • ถ้าปฏิเสธแล้วก็ยังเหลืองานในมือเยอะอยู่ ก็ต้องตัดเป้าหมายที่สำคัญน้อยที่สุดออกไปเลย 1 เป้าหมาย เพื่อให้เหลือเวลาในการจัดการงานทั้งหมด

Facebook Comments