ขนาดยา Diazepam inj ในการรักษา alcohol withdrawal symptom

คำถาม
Diazepam inj ใช้ในการรักษา alcohol withdrawal symptom มีขนาดสูงสุดที่สามารถใช้ได้เป็นเท่าไร

คำตอบ
จากการค้นหาข้อมูลพบว่า Diazepam inj ในการรักษา alcohol withdrawal symptom เริ่มให้ในขนาด 10 mg IM หรือ IV หลังจากนั้นตามด้วย 5 – 10 mg ภายใน 3 – 4 ชั่วโมงหากไม่สามารถคุมอาการได้(1)

ควรมีการประเมินความจำเป็นก่อนให้ยาทุกครั้งด้วย Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale (CIWA-Ar) โดยเคสที่มีอาการรุนแรงสามารถให้ Diazepem ing ได้สูงสุดถึง 500 mg ใน 24 ชั่วโมง และ 2,000 mg ใน 48 ชั่วโมง (2)

เอกสารอ้างอิง :

  1. Product Information: diazepam injection, diazepam injection. Hospira Inc, Lake Forest, IL, 2004.
  2. Management of moderate and severe alcohol withdrawal syndromes – UpToDate [Internet]. [cited 2019 Jul 27]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/management-of-moderate-and-severe-alcohol-withdrawal-syndromes#references

หัวข้อสืบค้น(keywords): Diazepam inj, Dosing, Maximum dose

Facebook Comments