ค่า Osmolarity สูงสุดในการให้ TPN ในเด็กผ่านทาง Peripheral line คือเท่าใด

คำถาม

     ค่า Osmolarity สูงสุดในการให้ TPN ในเด็กผ่านทาง Peripheral line คือเท่าใด

คำตอบ          

ค่า Osmolarity สูงสุดในการให้ TPN ในเด็กผ่านทาง Peripheral line ไม่ควรเกิน 900 mOsm/L เพื่อลดการเกิด Thrombophlebitis โดยค่าที่เหมาะสมคือ 600 – 900 mOsm/L

เอกสารอ้างอิง :

  1. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) Board of Directors. Guidelines for the use of parenteral and enteral nutrition in adult and pediatric patients. JPEN. J Parenter Enteral Nutr. 2002;26: 1 SA-138SA
  2. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition. Clin Nutr 2009; 28.
  3. Montejo JC, Planella JR. Centeal or peripheral parenteral nutrition. Nutricompact:1-14

หัวข้อสืบค้น(keywords):  TPN, Pediatric, Osmolarity

Facebook Comments