Today is Blog Action Day

Bloggers Unite - Blog Action Day

ในที่สุดก็ถึง Blog Action Day แต่จะเขียนอะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดีละ เอาเรื่องใกล้ๆ ตัวแล้วกัน

  • เริ่มจากขับรถก็อย่าขับเร็วมาก สัก 80 – 100 กม./ชม. กำลังดี ส่วนน้ำมันก็เติมแก๊สโซฮอล์นี่แหละ ได้ช่วยทั้งสิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ
  • ใช้กระดาษก็ควรใช้ให้ครบทั้งสองหน้า และถ้าจะให้ดีควรจะใช้หน้าที่สาม โดยการบริจาคให้กับผู้พิการทางสายตาใช้เขียนหนังสือ
  • เวลาปิดทีวีหรือคอมพิวเตอร์ ก็ดึงสายไฟออก หรือปิดสวิทซ์ปลั๊กไฟด้วย เปิดไฟก็เปิดเท่าที่จำเป็น
  • อย่าลืมแยกขยะกระดาษ ออกจากขยะอื่นก่อนทิ้ง จะได้ง่ายในการเอาไปรีไซเคิล ถ้าจะให้ดีควรแยกเป็นขยะกระดาษ พลาสติก ขวดน้ำ เศษอาหาร โลหะ และขยะอันตราย
  • ไปโรงพยาบาลได้ถุงยาที่เป็นถุงกระดาษมา ครั้งหน้าไปอีกก็อย่าลืมเอาถุงนี้ไปด้วย จะำได้ช่วยลดการตัดต้นไม้มาทำถุงกระดาษ
  • ยาเก่า หรือหมดอายุก่อนทิ้งให้ละลายน้ำก่อน จะได้ไม่เป็นอันตรายกับสัตว์ หรือเด็กที่อาจมาหยิบไปกินจนเกิดอันตรายได้
Facebook Comments