รับประทานยา Didanosine แล้วมีอาการอาเจียนมาก ต้องทำอย่างไร

คำถาม

ผู้ป่วยรับประทานยา Didanosine แล้วมีอาการอาเจียนมากมีคำแนะนำในการรับประทายยาอย่างไรเพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อไปได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนสูตรยา

คำตอบ 

    ยา Didanosine  ในรูปแบบ Chewable  tablet จะต้องเคี้ยวก่อนกลืนเนื่องจากในเม็ดยาจะมีสารบัฟเฟอร์ (Buffer) ซึ่งจะช่วยเพิ่ม pH ในกระเพาะอาหารให้สูงขึ้นเนื่องจากตัวยา Didanosine สามารถถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วในสภาวะกรดของกระเพาะอาหาร แต่อย่างไรก็ตามควรรับประทานยา Didanosine ในขณะท้องว่างเนื่องจากอาหารรบกวนการดูดซึมยา (ลดระดับยา 20-25%)

ซึ่งวิธีการรับประทานยา Chewable  tablet อาจรับประทานโดยเคี้ยวยาหรือบดยาให้ละเอียดก่อนกลืนหรือละลายยาในน้ำสะอาดอย่างน้อย 30 มิลลิลิตร เพื่อให้สารบัฟเฟอร์ (Buffer) สามารถออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว แต่ห้ามกลืนยาเม็ดยาทั้งเม็ดเนื่องจากสารบัฟเฟอร์ (Buffer) จะออกฤทธิ์ช้าโดยควรรับประทานยาก่อนอาหารประมาณ 30 – 60 นาทีหรือหลังอาหารประมาณ 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้อาการคลื่นไส้อาเจียนของผู้ป่วยหากเกิดทันทีหลังจากรับประทานยา ซึ่งอาจเกิดได้จากรสชาติที่แย่ของยา แต่หากเกิดหลังรับประทานยาแล้ว 15 นาทีขึ้นไป อาจเกิดจากสารบัฟเฟอร์ (Buffer) ไปทำให้เกิดอาการ GI upset หรือคลื่นไส้อาเจียน

จึงแนะนำให้ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการรับประทานยา ยา Didanosine โดยการรับประทานอาหารปริมาณเล็กน้อย และเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการดูดซึมยา ควรเลือกรับประทานอาหารที่มี calories ต่ำ (1,2,3) 

เอกสารอ้างอิง :

  1. Stephen C. Piscitelli KAR, Manjunath P. Pai. Drug Interactions in Infectious Diseases: springer link; 2011.
  2. Micromedex [Internet]. UK: Didanosine ; c1994-2016 [updated 2009 Jun 9; cited 2016 Sep 24]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com
  3. Perry CM, Balfour JA. Didanosine : An Update on its Antiviral Activity, Pharmacokinetic Properties and Therapeutic Efficacy in the Management of HIV Disease. Drugs. 1996 Dec;52(6):928-962.
Facebook Comments