จุดเปลี่ยนในชีวิต

บันทึกเรื่องราวกว่าจะมาเป็นเภสัชกรโรงพยาบาล
ได้แรงบันดาลใจจาก  Nopadol’s Story:  EP 406 12 เหตุการณ์เปลี่ยนชีวิต (https://www.podbean.com/media/share/pb-j4cck-bb86a8)

Facebook Comments