สามารถเติม KCL inj. ลงใน SmofKabiven ได้หรือไม่

คำถาม 

สามารถเติม KCL inj. ลงใน SmofKabiven ได้หรือไม่

คำตอบ

สามารถเติม Potassium ได้ไม่เกิน 120 mmol/SmofKabiven 1 L ในกรณีที่ให้ทาง Central lineหรือเติม Potassium ได้ไม่เกิน 197 mmol/SmofKabiven 1.5 L ในกรณีที่ให้ทาง Peripheral line

SmofKabiven

Keyword: Smof, Kabiven, TPN

Facebook Comments