Information R/evolution

ยังจำวิดีโอ Web 2.0 … The Machine Is Using Us กันได้หรือเปล่า

ตอนนี้มีคนทำวิดีโอแนวเดียวกันออกมาอีกตัวแล้วชื่อว่า Information R/evolution ตัวนี้ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลย ถึงแม้จะไม่ประทับใจเท่าก็เหอะ

สังเกตความต่างของวิดีโอสองตัวนี้จะเห็นว่า Web 2.0 … The Machine Is Using Us ใช้ IE7 ส่วน Information R/evolution ใช้ FF2

Facebook Comments