ใช้แชมพูสำหรับฆ่าเชื้อรา สระผมทุกวันเป็นเวลาประมาณ 1 เดือนจะเกิดอันตรายหรือไม่

คำถาม

ผู้ป่วยใช้แชมพูสำหรับฆ่าเชื้อรา (selenium sulphide 2.5% w/v) ใช้สระผมมาทุกวันเป็นเวลาประมาณ 1 เดือนอยากทราบว่าจะเกิดอันตรายหรือไม่

คำตอบ

จากฐานข้อมูล Micromedex ระบุว่า แชมพูสำหรับฆ่าเชื้อรา (selenium sulphide 2.5% w/v) มีข้อบ่งใช้หลักได้แก่

1) การรักษารังแคหรือผิวหนังอักเสบ
2) บรรเทาอาการคันจากรังแค
3) รักษาเกลื้อน (TINEA VERSICOLOR)

โดยวิธีการใช้ที่เหมาะสมคือ สระสองครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลาสองสัปดาห์ หลังจากนั้นจะดูการตอบสนอง หากอาการดีขึ้นอาจเปลี่ยนเป็นใช้สัปดาห์ละครั้งหรือทุกสองสัปดาห์หรือทุกสามถึงสี่สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ซึ่งไม่ควรใช้มากกว่าที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากเอกสารกำกับยา

หากใช้เป็นระยะเวลานานหรือถี่เกินไปสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้แก่ ผื่นบริเวณหนังศรีษะ เกิดการระคายเคืองหรือการแพ้ของหนังศีรษะ อาการแสบร้อน มีอาการผมร่วง เส้นผมเปลี่ยนสี หนังศรีษะและเส้นผมแห้ง เป็นต้นอย่างไรก็ตามยังไม่มีการรายงานถึงอาการข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ แชมพูสำหรับฆ่าเชื้อรา เป็นระยะเวลานาน โดยมีเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลอง ซึ่งทำการทา selenium sulphide 2.5% w/v lotion ให้กับหนูเป็นระยะเวลา 88 สัปดาห์ โดยพบว่าไม่ได้ส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อผิวหนังที่รุนแรงแบบ carcinogenic effects.

เอกสารอ้างอิง :

  1. Micromedexsolutions [Internet]. USA: Micromedex; c1994-2016 [updated 2009 Jun 9; cited 2016 Sep 24]. Available from: http://www.micromedexsolutions.com/
  2. Medicines [Internet]. UK: Medicines; c1994-2016 [updated 2009 Jun 9; cited 2016 Sep 24].Available from: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/27038/PIL/Selsun+Shampoo+2.5+

หัวข้อสืบค้น(keywords): selenium sulphide

Facebook Comments