สมุดภาพประกอบ “โรคภูมิแพ้อาหาร”

สมุดภาพประกอบ “โรคภูมิแพ้อาหาร”
หัวข้อในเล่ม
 – ภาวะแพ้อาหารรุนแรง
 – การแพ้ Shellfish (สัตว์เปลือกแข็ง)
 – การแพ้แป้งสาลี
 – การแพ้ผลไม้

ดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้ครับ สมุดภาพประกอบ “โรคภูมิแพ้อาหาร”

Facebook Comments