behind the scene: pharmacist work

ช่วงนี้ยุ่งๆ เพราะต้องขึ้นเวรบ่ายวันเว้นวัน แทบจะไม่มีเวลาว่าง (แต่ยังแอบเขียนข่าวที่ blognone ตอนอยู่เวรดึกซะงั้น) เลยเอาส่วนหนึ่งของการพัฒนางาน ที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้มาให้ดูกัน

อันนี้เป็นแค่การแลกเปลี่ยนในกลุ่มเล็ก ยังมีกลุ่มใหญ่ที่ Pharmacafe อีก

Facebook Comments