สอบ P2 ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม)

This entry is part 4 of 5 in the series Planner_Journal

หลังจากสอบ IC plain หรือ P1 กับ IA ผ่านไปแล้ว ก็เลยลงสอบ P2 ต่อตามแผนเลย

ครั้งนี้มีเวลาเยอะ แต่ก็มาอ่านหนังสือจริงจังตอนสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ โดยอ่านหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ไป 1 รอบแล้วก็มาลองทำตัวอย่างข้อสอบของพ่อบ้านนักลงทุน ได้ไป 82 คะแนนจาก 100 คะแนน ก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าสอบจริงคงผ่านอยู่แล้ว แต่ก็มาทวนจากสรุปเนื้อหาของคุณ kititouch (https://www.kititouch.com/p2-exam/) ได้อีก 1 รอบซึ่งช่วยได้เยอะเหมือนกัน


พอถึงการสอบจริง จะเป็นแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อทำบนคอมพิวเตอร์ ให้เวลาทำ 40 นาที มีเนื้อหา 3 ส่วนจากหนังสือ มีคำนวณไม่เยอะ ใช้เครื่องคิดเลขแม่ค้าได้ มีกระดาษทดให้ ใช้เวลาทำไป 25 นาทีถึงเสร็จ แต่ยังออกจากห้องสอบไม่ได้ เลยนั่งทวนข้อไม่มั่นใจจนครบ 30 นาที ถึงกดส่งคำตอบ แล้วก็ผ่านตามที่คาดไว้ (เกณฑ์ผ่านคือ 70%)

ถึงตอนนี้ก็เหลือสอบ P3, CFP paper 1 กับ 2 ก็จะขึ้นทะเบียนเป็น IP ได้แล้ว

Facebook Comments
Series Navigation<< สอบเป็นตัวแทนประกันชีวิตสอบ P3 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) >>