อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR – Maruey Talk

Maruey Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ในหัวข้อ “อยากสำเร็จต้องโฟกัส ด้วยแนวคิด OKR” โดย ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Facebook Comments