ZTD #1

บทนำ

ZTD เป็นระบบที่ง่าย แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง มันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการพัฒนาอุปนิสัย ที่จะทำให้่เรามีชีวิตที่เป็นระบบ ระเบียบ อย่างไรก็ตาม ตัวเราก็ต้องมีความตั้งใจที่จะทำด้วย เพราะมันเป็นแค่เครื่องมือ ไม่สามารถทำอะไรได้ ถ้าเราไม่เป็นคนใช้มัน

ผู้เขียน (Leo Babauta) ได้ยกตัวอย่างชีวิตของเค้าเองเมื่อ 2 ปีก่อนที่ยังเป็นคนที่มีแต่ความยุ่งเหยิง วุ่นวาย บนโต๊ะมีแต่กองเอกสารกองทับกันเป็นกอง รายการสิ่งที่ต้องทำ ก็ยาวเหยีด คั่งค้างข้ามวัน ข้ามเดือน เค้าเป็นคนที่ชีวิตขาดการจัดการ ขาดความเป็นระเบียบมาก

แต่หลังจากที่เค้าเริ่มพัฒนาอุปนิสัยของเค้าด้วย ZTD ชีวิตเค้าก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงดีขึ้น inbox ถูกเคลียร์จนว่างทุกวัน รายการสิ่งที่ต้องทำที่เคยยาวเหยียด ก็เหลือแค่ 3 สิ่งต่อวัน แล้วเค้าก็ทำมันเสร็จภายในวันตลอด เป้าหมายหลายอย่างที่ตั้งไว้ เช่น ลดน้ำหนัก เลิกบุหรี่ และวิ่งมาราทอน ก็สามารถทำได้สำเร็จ

ทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานี้ เราก็สามารถทำได้ ถ้ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเปลี่ยนตัวเอง โดยการเริ่มทีละนิด อย่างมั่นคง ไปในทิศทางที่ถูกต้อง รักษาความมุ่งมั่น และตั้งใจไว้ได้ตลอด
 

Facebook Comments