สอบ P3 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

This entry is part 5 of 5 in the series Planner_Journal

พอสนามสอบต่างจังหวัดเปิดสอบรอบแรกของปีนี้ก็สอบ P3 ต่อเลย

ครั้งนี้มีเวลาเยอะ วางแผนอ่านหนังสือไว้สองสัปดาห์ก่อนสอบ โดยอ่านหนังสือของตลาดหลักทรัพย์ไป 1 รอบซึ่งเนื้อหาค่อนข้างเยอะกว่า P2 แต่พอมาลองทำตัวอย่างข้อสอบของตลาดหลักทรัพย์ดู ปรากฎว่าออกไม่ได้ลึกมากเน้นแค่พื้นฐาน ส่วนคำนวณก็ออกสูตรไม่ซับซ้อน ก็เลยไม่ได้ทวนสรุปอะไรเลย

การสอบจริง จะเป็นแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อทำบนคอมพิวเตอร์ ให้เวลาทำ 80 นาที มีเนื้อหา 5 ส่วนจากหนังสือ มีคำนวณไม่เยอะ ใช้เครื่องคิดเลขแม่ค้าได้ มีกระดาษทดให้ (ประสบการณ์จากครั้งที่ผ่านมาพบว่าใช้เครื่องคิดเลขในโปรแกรมสอบก็เพียงพอ เลยไม่เอาเครื่องคิดเลขไปเลย) ใช้เวลาทำไป 35 นาทีถึงเสร็จ นับข้อไม่มั่นใจว่าไม่เกิน 9 ข้อก็กดส่งคำตอบ เลยแล้วก็ผ่านตามที่คาดไว้ (เกณฑ์ผ่านคือ 70%)

ถึงตอนนี้ก็เหลือสอบ CFP paper 1 กับ 2 ถึงจะขึ้นทะเบียน IP ได้

Facebook Comments
Series Navigation<< สอบ P2 ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม)