My graduation (3)

วันที่สาม (วันซ้อมรับปริญญาวันที่สอง)
วันนี้นัดเช้ากว่าเดิมมาอีกหน่อยคือ เจ็ดโมงเช้า

วันนี้ถ่ายรูปน้อย เพราะใส่ชุดธรรมดา แล้วก็มีแต่คนพาน้องไปเลี้ยง เลยได้แต่บรรยากาศในห้องซ้อมย่อยมาหน่อยนึง

ส่วนนี้เป็นบัตรประจำตัวผู้เข้ารับปริญญา ที่ปีนี้ใช้บาร์โค้ดทำไมก็ไม่รู้ เพราะสุดท้ายก็ต้องเซ็นต์ชื่อ ร่วมกับยิงโค้ดอยู่ดี
เห็นรูปนี้เลยนึกออกว่าภาคเช้ามีคนรับทั้งหมด 3359 คน เพราะผมอยู่ในกลุ่ม 5 คนสุดท้ายที่ได้รับในภาคเช้า

Facebook Comments