ZTD #3.1

บทที่ 2 ภาพรวมของระบบ

ZTD เป็นกลุ่มของอุปนิสัย 10 อย่างที่ทำให้เราจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้น ทำงานได้สำเร็จมากกว่าเดิม โดยการนำมาใช้ไม่จำเป็นต้องสร้างอุปนิสัยพวกนี้พร้อมกันหมดในครั้งเดียว แต่เราสามารถเลือกเอาอุปนิสัยที่เหมาะสม และดีกับเราที่สุดมาสร้างทีละอย่างจนครบ

ในช่วงเวลาหนี่ง ควรสร้างอุปนิสัยทีละอย่าง หรือมากที่สุดก็ไม่ควรเกิน 3 อย่าง โดยในแต่ละช่วงเวลาเราต้องจดจ่ออยู่กับอุปนิสัยที่ต้องการสร้างอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาประมาณ 30 วัน จนมันฝังลึกเป็นพฤติกรรมที่เราจะทำมันโดยอัตโนมัติ  เราจึงขยับไปสร้างอุปนิสัยตัวถัดไป

ในหนังสือนี้ ได้แนะนำลำดับการสร้างอุปนิสัยที่เหมาะสมมาเป็นแนวทางให้ แต่เราไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามนั้นก็ได้ เราอาจจะเลือกสร้างอุปนิสัยที่เป็นประโยชน์กับเราก่อน โดยเลือกสร้างอุปนิสัยที่ 1 – 8 ให้ครบ ส่วนอุปนิสัยที่ 9 และ 10 จะทำหรือไม่ก็ได้ ต่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆ ของอุปนิสัยทั้ง 10

1) Collect จะคิดทำอะไร นึกอะไรได้ ให้จดเก็บไว้ให้หมด โดยติดสมุดเล็กๆ กับปากกาไว้ที่ตัว ใช้มันเหมือนกับเป็นสมองส่วนปลายของเรา เพื่อที่เราจะได้ไม่พลาด ไม่ลืมทุกสิ่งที่นึกได้ โดยเราไม่จำเป็นต้องขวนขวายหาอุปกรณ์ไฮเทคอย่าง PDA หรือ iPhone มาใช้ ถ้ามันจะทำให้การจดบันทึกของเรายุ่งยากกว่าเดิม

2) Process ตัดสินใจงานต่างๆ ให้รวดเร็ว ไม่ปล่อยให้สิ่งที่เราจดเอาไว้ ทับถมเป็นกองโต รู้ว่างานแต่ละงาน ต้องทำเอง ให้คนอื่นทำให้ เก็บเอาไว้อ้างอิง หรือทิ้งมันไป

3) Plan วางแผนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของวันคืออะไร ของสัปดาห์คืออะไร แล้วก็ทำให้เสร็จ ก่อนที่จะทำงานอื่นที่มีความสำคัญน้อยกว่า สัมพันธ์กับเป้าหมายของชีวิตเราน้อยกว่า

4) Do ทำงานทีละ 1 อย่าง โดยหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนไม่ให้เข้ามาแทรกระหว่างการทำงาน อาจใช้อุปกรณ์เสริมอย่างนาฬิกาจับเวลา มาช่วยทำให้เราจดจ่อกับงานมากขึ้น ถ้าในระหว่างทำงานมีอะไรแทรกเข้ามาให้จดเอาไว้ก่อน อย่าพึ่งเปลี่ยนไปทำงานนั้น ทำงานปัจจุบันให้เสร็จเรียบร้อย จึงไปทำงานที่จดเอาไว้ต่อ อย่าทำงานพร้อมกันทีละหลายอย่าง (multi -tasking)

5) Simple Trusted System สร้างระบบสำหรับจัดเก็บรายการงานที่ต้องทำ โดยทำให้มันใช้งานได้ง่ายที่สุด ให้เรารู้ว่ามีอะไรต้องทำ สามารถเช็คดูมันได้บ่อยๆ อาจใช้บริบท (context) มาช่วยแยกประเภทงาน (@work, @home) แต่ต้องไม่ทำให้มันซับซ้อนมากเกินไปจนใช้ได้ยาก อุปกรณ์ที่เหมาะสมก็เหมือน Collect คือสมุดโน้ตนี่แหละ แต่อาจจะใช้เล่มใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้ พยายามไม่เล่นกับอุปกรณ์ โดยการหาอุปกรณ์ใหม่มาทดลองใช้จัดเก็บงาน เราควรพุ่งความสนใจไปที่ระบบให้มาก

อีก 5 อุปนิสัยที่เหลือ ติดตามตอนต่อไปนะครับ

Facebook Comments