Plan for Jogging goal

ปีที่ผ่านมาทำตามเป้าหมายไม่ค่อยได้ เพราะตั้งเป้าไว้แล้วก็รอประเมินผลตอนปลายปี ไม่ได้มีการวางแผน และติดตามผล ปีนี้เลยคิดว่าต้องมีการวางแผนสักหน่อย โดยเริ่มจากเรื่องวิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ 60 ครั้ง ซึ่งตัวเลขนี้มาจาก ความคาดหวังที่จะวิ่งให้ได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ที่ดีกับร่างกายจริงๆ คือ 3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์) ก่อนแล้วจึงเพิ่มขึ้นในปีต่อไป โดยสรุปแผนงานออกมาได้ประมาณนี้

Weekly Goal: วิ่งให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะได้ 52 ครั้งต่อปี อีก 8 ครั้งที่เหลือ ให้วิ่งเพิ่มในช่วงที่ไม่ค่อยมีเวร ซึ่งต้องได้เพิ่มมาอย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 3 เดือน (กำหนดไว้อย่างนี้ จะได้ไม่สะสมยอดค้างมาวิ่งช่วงปลายปี)

Monitor Tool: ถึงจะมีเว็บอย่าง Joe’s Goals หรือ เครื่องมืออย่าง Don’t Break the Chain แต่หน้า yearly schedule ของ planner ปีนี้น่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติมากกว่า

ส่วนการติตดามผล และดำเนินการแก้ไขคงทำเป็นรายสัปดาห์ พร้อมกับ weekly review ของ ZTD

Facebook Comments