New Generation Government Officer

สิ้นเดือนนี้ก็จะเริ่มบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่แล้ว [ร่าง] ชีวิตข้าราชการของผมเองคงต้องเปลี่ยนไป (อ่านข่าวเกี่ยวกับพรบ. นี้ได้ที่ Manager online)

เริ่มจากเลขต่อท้ายตำแหน่งที่ต่อไปคงไม่ต้องมีอีกแล้ว เพราะต้องย้ายไปอยู่ระบบแท่งแทนระบบซี ซึ่งแท่งที่ผมต้องไปอยู่ก็คือ แท่งวิชาการ เริ่มก็เริ่มจากระดับแรกคือระดับปฏิการ และคงไปตันอยู่ที่ระดับชำนาญการเหมือนพี่ๆ ในฝ่าย เพราะขาดตำแหน่ง (จะขึ้นไประดับชำนาญพิเศษได้ คงต้องรอให้มีตำแหน่งเพิ่ม หรือไม่ก็เจ้าของตำแหน่งเดิมเกษียณ)

ต่อไปจะได้ใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ที่จำเพาะกับวิชาชีพ และอิงกับตลาดแรงงาน ไม่ต่ำต้อยกว่าเพื่อนที่ทำงานอยู่เอกชน เหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งผมหวังว่ามันจะใกล้เคียงกับเอกชนจริงๆ

การเลื่อนขั้นจะดูจากผลงาน และความสามารถจริงๆ (หรือเปล่า ? อันนี้คงต้องทำใจ ว่าภายใน 10 ปีก็คงแก้เรื่องนี้ไม่ได้)

โดยรวมแล้วเหมือนจะดี แต่ก็ช่างมันเหอะ คนเราจะทำงานให้ดี ทำไมต้องรอมี พรบ. ออกมาควบคุม ผมขอรักงานที่ต้องทำต่อไปดีกว่า

Facebook Comments