Anti SOP

• สังคมไทยส่วนใหญ่สมาทาน “ลัทธิคู่มือ” คือทำงานตามสูตรสำเร็จ    ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์และวิธีทำงานแบบยุคอุตสาหกรรม    กระบวนทัศน์กลไก (mechanical)
• เป็นลัทธิที่ตกยุค   มองคนเป็นเครื่องจักร หรือเป็นทาสของเครื่องจักร    เป็นทาสของสูตรสำเร็จ/คู่มือ  
• ยุคปัจจุบันเน้น CI – Continuous Improvement คู่มือหรือ SOP – Standard Operating Procedures จึงมีเอาไว้ฉีกหรือทำลาย ด้วยวิธีการที่ดีกว่า

ตัดมาจาก KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : (505) KM คืออะไร 101. ขบวนการต่อต้านลัทธิคู่มือ

อ่านแล้วก็เห็นด้วย เพราะช่วงนี้เปิดงานไว้หลายอย่างจะมาคอยเขียนคู่มืออธิบายการทำงานแบบละเอียด ให้คนอื่นอ่านก็คงไม่ต้องทำอะไรกันพอดี เพราะผมเน้น release early, release often (RERO) ทำไปปรับปรุงไป แถมตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่ คู่มือเก่าๆ ทีทำกันไว้ ก็ทำเพื่อเก็บ ไม่เห็นจะมีใครเอามาใช้เลย เพราะถึงเวลาจริงๆ แล้ว ใช้วิธีเรียนรู้งานจากการปฏิบัติย่อมเข้าใจได้ง่ายกว่า

ไม่รู้ทำไมต้องหาแต่ Best SOP ไม่คิดจะรับ Best Practice กันบ้างหรือไง เบื่อจริงๆ 

Facebook Comments