Q1 2008

ความคืบหน้าของเป้าหมายในปีนี้ ไตรมาสแรก

  • BMI (ดัชนีมวลกาย) ของทุกเดือนในปีนี้ต้องไม่เกิน 23 (ค่าที่เหมาะสมของคนเอเชีย) : ผ่านหมดทั้ง 3 เดือน
  • วิ่งต่อเนื่อง 20 – 30 นาที ให้ได้มากกว่า 60 ครั้ง : อาการหนักมากยังวิ่งได้ไม่ถึง 10 % เลย
  • ขึ้นเวรดึกมากกว่า 5 คืนต่อเดือน ไม่เกิน 2 เดือน : สามเดือนที่ผ่านมาขึ้นเวรดึกยังไม่เกิน 3 คืนต่อเดือนเลย
  • ทำให้เกิด medication error ระดับ C ขึ้นไป (ความผิดพลาดถึงตัวคนไข้แล้ว) เป็น 0 : ล้มเหลวไปแล้ว
  • ทำให้เกิด medication error ระดับ B ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน (นับรวมทั้งสองโรงพยาบาล) : ล้มเหลวไปแล้ว
  • เขียนโปรแกรมสำหรับใช้ในงานเภสัชกรรม 1 โปรแกรม : ยังไม่ได้ทำ
  • implement ZTD ให้ได้อย่างน้อย 8 Habit : ไปถึง habit ที่ 4 แล้ว
  • เขียนข่าวที่บล็อกนั้นให้ได้ view เกิน 1000 ในหนึ่งสัปดาห์ 5 ข่าว : ยังไม่ได้สักข่าวเลย
  • ไปเที่ยวกับแฟนในที่ๆ ไม่เคยไป 3 ครั้ง : ไปมาแล้ว 1 ที่
  • สร้าง profit จากเงินลงทุนทั้งหมดให้ได้มากกว่า 10 % : ตอนนี้ -5% เพราะยังไม่ได้เงินปันผลจากหุ้นส่วนใหญ่ในพอร์ต คาดว่าไตรมาสหน้าจะปรับเป็นบวกแล้ว

สรุปแล้วจาก 10 เป้าหมาย มีแนวโน้มที่ดี 4 แนวโน้มไม่ดีอีก 4 หมดโอกาสสำเร็จไปแล้ว 2 ที่ทำได้ตอนนี้คือเร่งทำเป้าหมายที่แนวโน้มไม่ดี และรักษาเป้า่หมายเชิงป้องกันสองอันสุดท้ายนั่นคือ การรักษา BMI กับการขึ้นเวรดึก แล้วก็เพิ่มเงื่อนไขพิเศษสำหรับเป้าหมายสุดท้าย ถ้าทำ profit ได้มากกว่า 15 % พร้อมกับเคลียร์เป้าหมายที่ 2 ได้ จะให้รางวัลตัวเองเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ 1 ชิ้น

Facebook Comments