Sonkran festival (2)

วันไหล คือ วันทำบุญขึ้นปีใหม่ของชาวทะเล โดยกำหนดหลังวันมหาสงกรานต์ประมาณ 5-6 วัน เดิมเรียกว่า ประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล วัดไดอยู่ใกล้แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึงในบริเวณนั้น ก็จะจัดประเพณีขึ้นโดยชาวบ้านจะช่วยกันชนทรายตามชายหาดใกล้ ๆ เข้าวัด ทำให้วัดนั้น ๆ ได้รับประโยชน์ในการใช้ทรายก่อสร้างเสนาสนะและปูชนียสถานในวัด หรือถมบริเวณวัด… อ่านต่อที่เว็บไซต์จังหวัดชลบุรี

ไม่รู้คนที่เล่นน้ำกันอยู่ที่นี่ ได้รับรู้ความหมายของวันไหลกันบ้างหรือเปล่า ทั้งยิงกัน ตีกัน อุบัติเหตุมากมายในวันเดียว อยู่เวรไป 6 ชั่วโมง พบว่าผู้ป่วย 80% ที่มาโรงพยาบาลในช่วงเวลาที่ขึ้นเวร มีสาเหตุการบาดเจ็บ และเจ็บป่วยมาจากการเล่นน้ำกันในวันนี้ทั้งนั้น ไม่รู้นี่มันเทศกาลสงกรานต์ หรือสงครามกันแน่

Facebook Comments