ย้าย server smf board

เมื่อวานนี้ย้าย server ของเว็บบอร์ดรุ่นที่ใช้ SMF board ก็เลยจดวิธีเก็บไว้ เผื่อย้ายอีก

  1. อัพเดทเวอร์ชันของบอร์ด ให้เป็นเวอร์ชันใหม่สุด เพราะถ้าไปอัพตอนย้าย server แล้วอาจเกิดปัญหาได้
  2. เปลี่ยนบอร์ดให้อยู่ใน maintenance mode
  3. dump ฐานข้อมูลของบอร์ดออกมาให้หมด
  4. ย้ายไฟล์ทั้งหมดจาก server เก่าไปที่ server ใหม่
  5. แก้ค่าของ Myql Server ในไฟล์ setting
  6. แก้ absolute path และ virtual path ในไฟล์ setting และใน SQL file ที่ dump ออกมา ตรงตาราง setting และ theme
  7. import ฐานข้อมูลลงไปที่ server ใหม่

เท่านี้ก็จะได้เว็บบอร์ดเดิมใน server ใหม่แล้ว

Facebook Comments