Wells Fargo's ATM UI

ข้างบนคือหน้าจอ ATM ของ Wells Fargo ที่ออกแบบใหม่โดย Pentagram ส่วนข้างล่างนี่คือหน้าจอ ATM ธนาคารหนึ่งในไทย

เมื่อไหร่ ธนาคารบ้านเรามันจะออกแบบหน้าจอ ATM กันใหม่บ้างนี่ สงสัยจะเน้นด้านความปลอดภัยมากกว่าความสวยงาม

เห็นมาจาก Physical Interface

Facebook Comments