Dash/Plus system

จากเอนทรี่เรื่อง symbols in Rskine ได้บอกไปแล้วว่าการใช้วงกลมทำให้แยกสัญลักษณ์แต่ละอย่าง ออกจากกันได้ยาก ผมเลยเอา dash/plus system ของ Patrick Rhone มาดัดแปลงเล็กน้อย ได้ออกมาแบบนี้

dashplussystem
  • โดยขีดเดี่ยวๆ แทน task/event ที่รอการทำ
  • เครื่องหมายบวกแทน task/event ที่ทำเรียบร้อยแล้ว
  • ลูกศรชี้ไปทางขวาแทน task/event ที่ต้องรอให้ task/event บางอย่างเสร็จเรียบร้อยก่อน
  • ลูกศรชี้ไปทางซ้ายแทน task/event ที่วานให้คนอื่นทำ
  • ขีดในวงกลมแทน task/event ที่เลื่อนออกไป
  • เครื่องหมายสามเหลี่ยมแทนสิ่งที่ไม่ใช่ task/event แต่เป็นข้อมูลที่เก็บไว้เป็นอ้างอิง

จะเห็นว่าสัญลักษณ์ทุกอันจะเริ่มจาก ขีดเดี่ยวๆ แล้วต่อเติมเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ที่แยกได้ง่ายกว่าวงกลมของ Bill Westerman’s symbols แต่หลังจากลองใช้จริง อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอีก เพื่อให้เหมาะสมกับ task ส่วนใหญ่ที่ทำ และเพื่อให้เข้ากับ Rskine system ของผมครับ

Facebook Comments