look alike drug bottle

ขวดยาสองขวดนี้ดูคล้ายกัน แต่ขนาดของยาที่บรรจุอยู่ในนั้นกลับต่างกันถึง 1000 เท่า ซึ่งความต่างนี้ทำให้ Dennis Quaid ที่พึ่งมีผลงานไปใน Vantage Point ต้องจดจำไปอีกนาน

เพราะเมื่อปีก่อน พยาบาลที่ดูแลลูกฝาแฝดของเค้าที่ Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles ได้ให้ Heparin 10,000 unit แทนที่จะให้ Heparin lock 10 unit เพื่อเปิดหลอดเลือดที่ให้น้ำเกลือของทารกทั้งสองคนไม่ให้แข็งตัว ด้วยความแรงที่มากกว่าถึง 1000 เท่าแทนที่จะเปิดหลอดเลือด กลับทำให้เลือดทั้งตัวของทารกทั้งสองคน เป็นเหมือนกับน้ำ แทบจะแข็งตัวไม่ได้ เกิดเลือดไหลซึมทั่วตัว (Heparin ออกฤทธิ์ยับยั้งการแข็งตัวของเลือด) โชคดีที่แพทย์ช่วยชีวิตทารกทั้งสองได้ทัน Quaid จึงไม่ต้องเสียลูกทั้งสองคนไป

ความผิดพลาดทางการแพทย์ ที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ของยาที่คล้ายกัน แล้วทำให้จัดผิด หรือหยิบผิดแบบนี้เกิดมาแล้วมากมายทั้งในไทย และต่างประเทศ เพียงแต่มันไม่ได้เกิดกับครอบครัวของคนดังแบบนี้ จึงไม่ค่อยมีใครได้ทราบกันครับ

Dennis Quaid Recounts Twins’ Drug Ordeal inspired by ข่าวที่ได้ยินมาแวบๆ จากเรื่องเล่าเช้านี้ ซึ่งโรงพยาบาลยังไม่ได้ชี้แจงสาเหตุความผิดพลาดครั้งนี้

Facebook Comments