Pharmacist

Pharmacist = เภสัชกร = โอสถการี (เขมร)

!= นักเภสัชกร เพราะมีกร แล้วทำไมต้องมีนักอีก เหมือนกับวิศวกร และสถาปนิก ที่เราไม่เรียกว่า นักวิศวกร และนักสถาปนิก

!= นักเภสัช เพราะไม่เคยมีการใช้คำนี้กัน และตัวย่อตำแหน่งเภสัชกรเป็น ภก. กับ ภญ. ไม่เคยมี น นำหน้า

เรื่องภาษานี่น่าปวดหัวจริงๆ เลย ภาษาที่ไม่ต้องมีรากฐานมาจากภาษาอื่นนี่ เดี๋ยวนี้ยังมีใช้อยู่มั้ยนี่

ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำนักงาน กพ.

Facebook Comments