Retail Oil Price Difference between Bangkok and Upcountry

อยู่ที่ศรีราชามาปีกว่า พึ่งสังเกตเห็นว่าราคาน้ำมันของสถานีบริการแถวนี้ (ศรีราชา กับบางละมุง) ต่ำกว่าราคามาตรฐานบนเว็บไซต์สนพ. (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน) อยู่ 0.03 บาทต่อลิตร

ลองหาข้อมูลดูจากหน้าเว็บเดิมก็เจอกับ บัญชีความแตกต่าง ระหว่างราคาขายปลีก น้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ลองอ่า่นดูจึงเข้าใจว่าราคาขายน้ำมันที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด เกิดจากค่าขนส่งอย่างเดียว โดยค่าขนส่งจะคิดเป็นราคาต่อลิตร ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละอำเภอ

ลองเรียงราคาในไฟล์ดูถึงได้รู้ว่าที่ อำเภอศรีราชา กับ อำเภอบางละมุง (รวมถึงเขตเมืองพัทยา) จังหวัดชลบุรี มีค่าขนส่งถูกที่สุดคือ -0.03 บาทต่อลิตร ทำให้ราคา้่น้ำมันแถวนี้ถูกกว่าราคามาตรฐานบนเว็บไซต์สนพ.ส่วนพื้นที่กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีค่าขนส่งเป็น 0.00 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาเท่ากับบนเว็บ

ส่วนพื้นที่ที่ราคาน้ำมันแพงที่สุดคือ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีค่าขนส่งสูงถึง 2.32 บาทต่อลิตร

วันนี้คุยกับรุ่นพี่เรื่องนี้ไปแล้วรอบหนึ่ง แต่พี่เค้าบอกว่าเพื่อนพี่เค้าที่สระบุรี บอกมาว่าราคาน้ำมันที่สระบุรีถูกที่สุดในประเทศไทย เพราะมีคลังน้ำมันอยู่แถวนั้น แต่ถูกกว่าเท่าไหร่ พี่เค้าก็ไม่รู้ เลยลองค้นข้อมูลดูเจออยู่เว็บเดียวที่บอกว่ากม.ที่ 112 – 120 (สระบุรี เลยโลตัสไป) น้ำมันถูกกว่าราคาตลาด 75 สตางค์ ใครผ่านแถวนั้นบ่อยช่วยยืนยันทีครับ

Facebook Comments