KompoZer

KompoZer
โปรแกรมช่วยสร้างเว็บไซต์ที่ fork มาจาก Nvu ทำให้มีคุณสมบัติเหมือนกันคือ มีการทำงานคล้าย Dreamweaver มี CSS editor ในตัว หน้าต่างเป็นแทบ preview ด้วย gecko engine ทำให้การแสดงผล เหมือนบนไฟร์ฟอกซ์
โดยโปรแกรมนี้ จะแก้ไขบั๊กต่างๆใน Nvu โดยไม่มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ เพื่อรอ Composer2 หรือ Nvu ตัวที่พํฒนาต่อโดยคนทำออก แต่มันจะออก เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนแล้วกัน

KompoZer via Blognone

Facebook Comments