Second Search

หลังจากได้ติดตั้ง Add to Search Bar extension ของไฟร์ฟอกซ์ที่ไปเจอมาจาก FirefoxThai ได้พักเดียว ก็ปรากฎว่า search box นี่เต็มไปด้วย search engine สารพัด จะเปลี่ยนไปใช้ search แต่ละอันก็วุ่นวาย เปลี่ยนไป-มา
พอดีไปอ่าน feed ของ Newest Mozilla Add-on เจอ extension ใหม่ที่ชื่อว่า Second Search
ซึ่งความสามารถของมันคือเพิ่มทางเลือกในการค้นหานอกจาก engine หลักของเรา พอเราพิมพ์คำค้นลงไปใน search box ก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ให้เลือก engine ตัวอื่น ทำให้สะดวกเวลาที่ต้องการค้นจาก engine อื่นที่ไม่ค่อยได้ใช้ ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยน engine ไป-มา

Facebook Comments