Tag เป็น….อย่างมีกึ๋น

คราวก่อนไปเขียน Tag เรียน “เภสัช” อย่างคนมีกึ๋น มาแล้ว คราวนี้ Tag ใหม่น่าสนใจกว่าเดิม แต่ก็เขียนยากกว่าเดิมด้วย ขอโพสกติกาเก็บไว้กดดันตัวเองก่อน

Tag เป็น….อย่างมีกึ๋น

กติกา
1. copy กติกาของแท็กแนะนำอาชีพไปใส่ไว้ในเอ็นทรี่
2. ตั้งชื่อเอ็นทรี่เป็น “Tag เป็น….อย่างมีกึ๋น” <– ใส่ชื่ออาชีพลงไป
3. ตอบคำถาม 5 ข้อต่อไปนี้
– บอกนิยามอาชีพของคุณ (อาชีพนี้คืออะไร)
– ลักษณะของงานที่ทำ ทำอะไรบ้าง?
– คุณสมบัติของคนที่ทำงานนี้ได้ มีอะไรบ้าง?
– มีเคล็ดลับในการทำงานยังไงบ้าง?
– อยากบอกคนที่สนใจในอาชีพนี้ว่า?
4. พิมพ์ชื่อ Tags ให้ไปอยู่ในหมวดหมู่ของ jobs
เพื่อความสะดวกในการเลือกอ่านของคนที่สนใจ

ที่มา Tag แนะนำอาชีพ สำหรับคนทำงาน [exteen.com]

Facebook Comments