2 บาทร่วมลงขันสร้างสรรค์โรงพยาบาลตำบล

จากเงิน 2 บาทต่อเดือนต่อคน ก่อกำเนิดโครงการดีๆ มากมาย

  • โรงพยาบาลตำบล ยกระดับความสามารถในการรักษาของสถานีอนามัย ทำใ้ห้คนไข้ไม่ต้องลำบากเดินทางไปถึงโรงพยาบาลอำเภอ ลดค่าใช้จ่ายทางอ้อมในการรักษาอย่าง ค่าเดินทางที่โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ได้ครอบคลุมถึง
  • สร้างทุนส่งลูก หลานในชุมชนเรียน พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ทันตาภิบาล เพื่อให้กลับมาดูแลคนในชุมชน ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรได้แบบยั่งยืน 
  • ส่งเสริมการดูแลคนไข้ด้วยคนในครอบครัว มี 35,000 หลังคาเรือนเหมือนมีเตียงผู้ป่วย 35,000 เตียง (Home ward)
  • Telemedicine ด้วย Skype ไปโรงพยาบาลตำบลเหมือนไปโรงพยาบาลอำเภอ

นี่คือผลผลิตจากโครงการ “2 บาทร่วมลงขันสร้างสรรค์โรงพยาบาลตำบล” โครงการที่ได้รางวัลนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพยอดเยี่ยมระดับทอง ประจำปี 2547 จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ยอมรับว่าตัวเองแย่มาก ที่พึ่งรู้จักโครงการนี้ แต่ที่แย่กว่าคงเป็นผู้นำำเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ (CUP) ที่ได้รู้จักศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบดีๆ แบบนี้แต่กลับไม่เอามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเอง

ขอชื่นชม นพ. พงศ์พิชญ์ วงศ์มณี และคุณ เกษร วงศ์มณี ที่ทุ่มเทให้กับประชาชน จากใจจริงเลยครับ

ปล. ใครมีหนังสือสำหรับเด็ก หรือของเล่นที่ไม่ได้ใช้ ร่วมกันบริจาคให้น้องๆ ที่นอนป่วยในโรงพยาบาลผ่าน โครงการโรงพยาบาลมีสุข ภายใต้มูลนิธิกระจกเงา ได้เลยครับ

โครงการโรงพยาบาลตำบล “2 บาทร่วมลงขัน สร้างสรรค์ โรงพยาบาลตำบล” [ผ่าน KMI Thailand]

Facebook Comments