YaandYou

ด้วยความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูลนิธิวพย.) จึงได้มีการสร้างเว็บไซต์สำหรับสืบค้น และบริการข้อมูลความรู้ด้านยาสำหรับประชาชนทั่วไป (non – medical practitioners) ในชื่อว่า “ยากับคุณ” (Ya&You)

เท่าที่ลองใช้ดูรู้สึกว่าใกล้เคียงกับ MedlinePlus ของสหรัฐอเมริกามาก แต่เสียตรงระบบการค้นหา ที่ต้องคลิ๊กหลายครั้งกว่าจะถึงหน้าข้อมูลยาที่ต้องการ ส่วนข้อมูลยาที่มีให้ก็ค่อนข้างเพียงพอในการใช้ยาเบื้องต้น เพราะถ้าต้องการข้อมูลมากกว่านี้ แนะนำให้ปรึกษากับบุคลากรทางการแพทย์จะเหมาะสมกว่า

เนื่องจากเป็นช่วงแรก จำนวนยาที่สืบค้นได้จึงยังไม่ครบของยาที่มีจำหน่ายในประเทศไทย โดยเฉพาะยาน้ำสำหรับเด็กนี่ยังไม่มีเลย สงสัยจะเน้นยาเม็ดก่อน ถ้าข้อมูลครบเมื่อไหร่คงช่วยได้มาก อย่างน้อยผู้ที่ได้ยาชื่อประหลาดไป ยังสามารถค้นหาชื่อสามัญได้จากเว็บนี้ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการปรึกษากับบุคลากรทางการแพทย์

ใครมียาอยู่ในมือก็ลองใช้บริการ “ยากับคุณ” (Ya&You) ได้นะครับ แต่ก่อนใช้อย่าลืมอ่าน เงื่อนไขการใช้ ก่อนนะครับ

ยินดีกับ อีกหนึ่งโปรเจคดีๆ จาก มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา และจะดียิ่งขึ้นถ้าสามารถทำตาม roadmap ได้ ประชาชนจะได้ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมมากขึ้นกว่าปัจจุบันนี้

Facebook Comments