เทคนิคช่วยให้อ่านหนังสือซ้ำ้ได้ภายใน 15 นาที

เทคนิคนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สำหรับการอ่านหนังสือแทบทุกประเภท

เทคนิคคือการใช้ mindmap มาช่วยโดย

  1. เขียนชื่อหนังสือไว้ตรงกลาง mindmap
  2. แตกกิ่งไปเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือ เช่น สำนักพิมพ์ ปีที่ตีพิมพ์
  3. แตกกิ่งออกเป็นบทต่างๆ โดยใช้ชื่อบทเป็นชื่อกิ่ง
  4. ถ้ามีเนื้อหาแยกย่อยลงไป ให้แตกกิ่งออกไป
  5. ถ้ามีข้อมูลสำคัญที่ต้องจำ ให้แตกออกเป็นอีกกิ่งหนึ่ง

ลองดูตัวอย่างจากที่มา จะเห็นภาพ และเข้าใจเทคนิคนี้
เท่านี้ การอ่านหนังสือซ้ำก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆแล้ว

anabubula

Facebook Comments