ยาหมดอายุ

ดูเหมือนจะไม่สำคัญ แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้สำคัญมาก เพราะยาที่หมดอายุไปแล้ว จะมีประสิทธิภาพที่ลดลงไปจากเดิม แล้วยาบางตัวเมื่อเสื่อมสภาพจะกลายเป็นสารที่มีพิษด้วย แทนที่ยาจะทำให้ดีขึ้น แต่กลับทำให้แย่กว่าเดิมอีก

เราจึงจำเป็นต้องป้องกันโดยสังเกตวันหมดอายุที่ฉลากยา หรือกล่องยา ทุกครั้งก่อนทานยา ถ้าที่ฉลากไม่บอกวันหมดอายุ แต่บอกวันผลิตไว้ ให้ใช้แนวทางดังนี้

  • ยาเม็ดมีอายุประมาณ 3 ปี แต่ยาที่อยู่นอกขวด หรือซองมากกว่า 1 วัน แนะนำให้ทิ้งไปเลย
  • ยาทามีอายุประมาณ 1 ปี
  • ยาน้ำที่เปิดใช้แล้วมีอายุ 7 วันถ้าเก็บในตู้เย็นจะอยู่ได้ประมาณ 14 วัน
  • ยาหยอดตามีอายุประมาณ 1 เดือนหลังเปิดใช้

แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ เราต้องสังเกตลักษณะของยา ว่าผิดปกติไปจากเดิมเช่น สีจางลง สีเปลี่ยน เม็ดยาร้าว เกิดตะกอนขุ่น เม็ดยาชื้น หรือไม่ (วันหมดอายุ ที่บริษัทยาระบุไว้ เป็นการคะเนจาก การเก็บในสภาวะที่เหมาะสม มีอุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส ซึ่งในบ้านเรา ถ้าไม่เก็บไว้ในห้องแอร์ คงไม่ได้อุณหภูมินี้) ถ้ายามีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป แนะนำให้ทิ้งยานั้น ไปเลย
นอกจากนี้ยาฆ่าเชื้อ แก้อักเสบที่เหลืออยู่ แนะนำให้ทิ้งไปจะดีกว่า เพราะการกินไม่ครบคอร์ส จะทำให้เกิดการดื้อยาได้ แล้วยารักษาโรคเรื้อรังเช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ก็ไม่แนะนำให้เก็บไว้เช่นเดียวกัน ควรเอาไปให้เภสัชกรดู ทุกครั้งที่ไปรับการตรวจจะดีกว่า

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนยึดหลักใช้ยาแต่พอเพียง รักษาร่างกายให้แข็งแรง ไม่ใช้ยาเกินความจำเป็นครับ

MSN Health & Fitness via lifehacker

แนะนำแหล่งข้อมูลดีๆ เพิ่มเติม

Facebook Comments