Free Ebook: Thriving on Less – Simplifying in a Tough Economy

Thriving on Less – Simplifying in a Tough Economy เป็นหนังสือคู่กับ The Power of Less ผลงานของ Leo Babauta ผู้เขียนบล็อก Zen Habits และหนังสือ Zen To Done: The Ultimate Simple Productivity System ที่ผมเคยอุดหนุนไป

Thriving on Less – Simplifying in a Tough Economy มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับปรุงการดำเนินชีวิตให้เรียบง่าย ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เข้าสู่ช่วงวิกฤต โดยใช้วิธีการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิต โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ตัดมาจากหนังสือ The Power of Less ที่มีแต่ฉบับพิมพ์

ดาวน์โหลดหนังสือ Thriving on Less – Simplifying in a Tough Economy
ซื้อหนังสือ The Power of Less ได้ที่ Amazon | Barnes & Noble | Borders | IndieBound
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ The Power of Less

Facebook Comments